Our Experienced Teachers

MRS. Bibha Sharma

MR. Aditya Suman

MR. Uttam Majee

MRS. Beauty Burnwal

Mrs. Amrita Singh

Mr. Binay Kumar

Mr. Binod Kumar

Mrs. Bushra Jabeen

Mrs. Nikhat Parween

Mrs. Priya Carmela

Mr. Gautam Kumar

Mr. Kaushal Kishore

Mr. Md. Shahbaz

Mrs. M. Mukherjee

Mrs. Neha Singh

Mrs. Nilofer Ansari

Mrs. Nitika Banarjee

Mrs. Rafat Parween

Mrs. Rakhi Rai

Mrs. Rinki Sharma

Mrs. Sabita Pathak

Mr. Srijan Sinha

Mrs. Surbhi Singh

Mr. S.K. Majee

Mr. Upendra Sharma

Mrs. Francis